Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook

  • Language

Legevakt

Viktige telefonnummer

Livstrugande sjukdom eller skade: 113

Legevakt: 116117

Legevakt på kveldstid og i helger

Opningstider

Klepp og Time legevakt

Adresse: Kleppetunet, Olav Hålandsveg 2, 4352 Kleppe

Kvardagar kl.15:00-23:00

Helg og høgtid kl.08:00-23:00

Sandnes legevakt

Adresse: Jærvegen 107, 4318 Sandnes

Opent kl.23:00-08:00

Ring før du kjem

Du må ringe legevakta før du kjem. Telefonen er sjukepleiebemanna.

På dagtid mandag til fredag skal du kontakte fastlegen din før du kontakter legevakta.

Kva får du hjelp til?

- Råd og rettleiing på telefon

- Behandling av akutte skader og sjukdom

- Behandling av kroniske sjukdommar ved akutt forverring

Ved mindre alvorleg skade eller sjukdom må du rekne med å bli vist til fastlegen din. 

Helseteneste for asylsøkere

Epikriser og brev sendes til :

Klepp og Time legevakt

Postboks 25

4358 Kleppe

Pris

Eigenandel for konsultasjoner på legevakta, uansett når på døgnet, er statleg regulert.

Sjå prisliste hos HELFO (ekstern lenke)

Klepp & Time legevakt

Besøksadresse:

Olav Hålandsveg 2
4352 Kleppe

Posadresse:

Olav Hålandsveg 2
4352 Kleppe

Telefon: 51 42 99 99