Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Kreftomsorg

Som kreftpasient vert du og dine pårørande tilbydd individuell oppfølging gjennom kreftsjukepleiar i Klepp kommune.

  • samtalar
  • råd og rettleiing
  • koordinerte tenester

Du får hjelp av fagpersonar med god kompetanse og brei erfaring frå behandling og rehabilitering, symptomlindring, samtale og samhandling.

Tilbodet er gratis. Det er uavhengig av om du har vedtak eller andre tenester i kommunen.

Alle som bur i kommunen kan ringe tenesteutøvarane på dagtid alle kvardagar.

Tverrfaglig innsats for mennesker med kreft 2008 - 2011

Informasjon om tenestetilbodet for deg som har ein alvorleg sjukdom og for familien din

Sirkelen

Besøksadresse:

Olav Hålands veg 8
4352 Kleppe

Telefon: 51429800