Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Konsultasjonsteamet mot vold og overgrep

Konsultasjoneteamet i Klepp er eit tverrfagleg team som gir råd og rettleiing i saker kor det er mistanke om at barn eller vaksne er utsett for eller vitne til vald eller overgrep.

Nye møter siste halvår i 2017:

23. november

14.desember

Alle møte er frå kl.12.30-15.30

Saker som hastar kan meldast opp utanom fastsett dato.

For å melda opp saker ring 47453956 / 90062792 eller send mail: 

konsultasjonsteam_for_vold@klepp.kommune.no

Alle saker vert drøfta anonymt.

 

Overgrep.no er ei ressursside som tek opp spørsmål og svar mange lurer på i samband med overgrep.