Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Hjelpemiddel

Ved kortvarig behov

Klepp kommune kan tilby enkle hjelpemiddel frå kommunalt lager til utlån ved kortvarig behov. Ta kontakt med  ergoterapitenesta  på telefon 51 78 45 20 for utlån og meir informasjon om tekniske hjelpemiddel.

Ved varig behov

Ved varig behov kan tekniske hjelpemidler søkes dekt av  NAV hjelpemiddelsentral, Ergoteraput bistår i denne søknadsprosessen.

Hjelpemidler som selges

Krykker

Sirkelen sjukeheim som har til både utlån eller du kan kjøpe.

- Krykker kr.250,- ved levering får du kr.200,- tilbake
- Barnekrykker kr. 550,- ved levering får du kr.500,- tilbake

Kan og kjøpast på apotek.

Gripetong, strømpetrekker, forhøyningsklosser, påkledningspinne 

Hjelpemidlene formidles av ergoterapitenesta i kommunen.

Sirkelen

Besøksadresse:

Olav Hålands veg 8
4352 Kleppe

Telefon: 51429800