Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Kven kan hjelpe?

Foreldre i dag har mykje kunnskap om barn og oppvekst og alle ynskjer å være gode foreldre. Men familiar, barn og ungdom kan møte mange utfordringar, og treng nokre gonger ekstra hjelp eller oppfølging.

Det fins ulike årsaker for når me som foreldre treng hjelp, og ulike tenester som kan hjelpa. Tidleg hjelp gjer best resultat, og hjelpa skal vere tilpassa den enkelte familie sine behov.

Kva tilbod og støtte kan passa for oss?

Det er ulike ting i foreldrerolla og familie- og kvardagslivet som kan påverka oss, me har forsøkt å samla dei vanlegaste utfordringane innbyggarar i Klepp søkjer råd om på dei neste sidene.

Me har delt dei vanlege utfordringane i to område; eitt for når foreldre vil ha best nytte av hjelpa og eitt for når barnet eller ungdommen treng meir direkte hjelp i sin kvardag.

Klikk på det som passar for deg, så kjem informasjon om kven du kan venda deg til for hjelp.