Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Frå uro til handling

Foreldre, barn og ungdom treng til ulike tider og av ulike årsaker ekstra hjelp eller oppfølging. Tidleg og rett hjelp vil gje best resultat.

Mange, både foreldre og fagfolk, vegrar seg for å gripa inn når teikna på vanskene er små og vage. Tidlege symptom på vanskar må nokre gonger veksa seg store og endå vanskelegare før "nokon gjer noko". Slik vil me ikkje ha det i Klepp.

Desse nettsidene vil gi ein oversikt over kor foreldre og andre kan venda seg for å få råd.
Sidene er framleis under utarbeiding.

For foreldre

Når det hastar

Foreldre, barn og ungdom treng til ulike tider og av ulike årsaker ekstra hjelp eller oppfølging. Nokre gonger treng me hjelpa meir akutt enn andre gonger, sjølv om det kan hasta elles og. Her finn du ei oversikt over viktige telefonnummer for ulike situasjonar.

Kven kan hjelpa med kva?

Foreldre i dag har mykje kunnskap om barn og oppvekst og alle ynskjer å være gode foreldre. Men familiar, barn og ungdom kan møte mange utfordringar, og treng nokre gonger ekstra hjelp eller oppfølging.

Foreldre vert oppmoda til å ta kontakt om dei er uroa eller har spørsmål knytt til barnet eller ungdommen si utvikling, eller treng å snakka med nokon om familien sin situasjon.

Me har delt dei vanlege utfordringane i to område; eitt for når foreldre vil ha best nytte av hjelpa og eitt for når barnet eller ungdommen treng meir direkte hjelp i sin kvardag.

Her kan du ta kontakt:

For foreldre

For barnet 

Kva skjer når me er bekymra?

Når foreldre eller tilsette uttykkjer uro for eit barn eller ein ungdom si helse, utvikling eller situasjon så skal tilsette i kommunen arbeida etter felles retningslinjer. Dette gjer me for å sikra alle lik rett til god oppfølging.

Kva skjer når me ber om hjelp?

For barn og ungdom

Når det hastar

Barn og ungdom treng til ulike tider og av ulike årsaker ekstra hjelp eller oppfølging. Nokre gonger treng me hjelpa meir akutt enn andre gonger. Her finn du ei oversikt over viktige telefonnummer for ulike situasjonar.

Kven kan hjelpa med kva?

Treng du som barn eller ungdom nokon å snakka med om din eller familien din sin situasjon? Er du bekymra for noko du eller venner tenkjer på eller opplever?

Her kan du sjå kven som kan hjelpa med ulike problem og korleis du kan ta kontakt.

Kva skjer når nokon er uroa for meg?

Når nokon uttykkjer uro for eit barn eller ein ungdom som kan utvikla vanskar så skal tilsette i kommunen arbeida på ein bestemt måte. Dette gjer me for å sikra alle lik rett til god oppfølging.

Kva skjer når eg ber om hjelp eller nokon er bekymra for meg?

For tilsette og andre

Når det hastar

Foreldre, barn og ungdom treng til ulike tider og av ulike årsaker ekstra hjelp eller oppfølging. Nokre gonger treng me hjelpa meir akutt enn andre gonger, sjølv om det kan hasta elles og. Her finn du ei oversikt over viktige telefonnummer for ulike situasjonar.

Kven kan hjelpa med kva?

Foreldre vert oppmoda til å ta kontakt om dei er uroa eller har spørsmål knytt til barnet eller ungdommen si utvikling, eller treng å snakka med nokon om familien sin situasjon. Kvar du kan venda deg kan du sjå på denne sida.

Kva felles retningslinjer arbeider me etter?

Når foreldre eller tilsette uttykkjer uro for eit barn eller ein ungdom si helse, utvikling eller situasjon så skal tilsette i kommunen arbeida etter felles retningslinjer. Dette gjer me for å sikra alle lik rett til god oppfølging. Dette skjer når nokon ber om hjelp ?