Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Folkehelse

Folkehelse

Med folkehelse meiner vi dei levekår som bidreg til å fremje eller hemme god helse i befolkninga definert som: bustadforhold, økonomisk tryggleik, skule- og arbeidssituasjon, hjelp etter behov, sosial tilknyting, ytre miljø og levevanar (folkehelselova 2012)

Folkehelsearbeid Klepp kommune ønsker å legge til rette for eit systematisk og langsiktig folkehelsearbeid gjennom forankring i kommunen sitt planverk.

Her kan du lese meir om folkehelsearbeid:

Frisklivssentralen