Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Demens

Demenskoordinator

Klepp kommune har ein demenskoordinator med følgande oppgåver:

  • leiar for hukommelsesteam
  • oppfølging av TID  
  • brukar- og pårørandeskule

Hukommelsesteam

Har du eller ein av dine næraste behov for samtale, rettleiing og vurdering i forhold til demenssjukdom?

Då kan du kontakta din fastlege som henviser deg til hukommelsesteamet i Klepp kommune.

Hukommelsesteamet har fokus og kompetanse på demenssjukdom.

Hukommelsesteamet kjem på heimebesøk etter avtale med deg og pårørande.

Heimebesøket tek ca. to timar med samtale og kartlegging av følgande:

  • aktivitetar i dagleglivet
  • tryggleik i bustaden
  • ulike testar (MMS, klokketest m.m)
  • pårørande sin situasjon
  • nettverk
  • hjelpebehov

Hukommelsesteamet skriv rapport som vert sendt til fastlegen. Deretter vert det avtala eit oppsummeringsmøte med fastlege, heimeteneste og pårørande der ein informerar om resultata frå kartlegginga og eventuelt diagnose.

Her vert det vurdert kva for oppfølging og tiltak som kan vera aktuelle for deg og dine pårørande.

Brosjyre humkommelsesteamBrosjyre humkommelsesteam

TID - tidleg oppfølging ved demenssjukdom

Meir informasjon om TID kan du lesa i denne brosjyren:

 Tidleg oppfølging ved demenssjukdom 2Tidleg oppfølging ved demenssjukdom 3Tidleg oppfølging ved demenssjukdom 4

Brukar og pårørandeskule

Vert arrangert i Klepp og Time i samarbeid med Jæren demensforeining  hausten 2018, for personar med demens og deira pårørande.

Det er stort behov for kunnskap om demenssjukdom.

Brukar og pårørandeskule er eit nytt konsept der både personen med demens og pårørande kjem på same tid.

Når eit menneske får konstatert demenssjukdom oppstår det ein ny situasjon som påverkar dagleglivet.

Det oppstår situasjonar som er vanskelege å meistra både for den demenssjuke og deira pårørande.

Kurset er for pårørande og personar med demenssjukdom med fokus på å gi informasjon, råd og rettleiing om sjukdomen.

Kurset har plass til 14 pårørande og 6 brukarar. For pårørande er siste del av kvar kveld sett av til samtalegruppe.

«Skulen» vil gå over 5 gonger, ein gong pr veke med start den 23. oktober. Det er lagt opp til to separate «undervisningar» på same tidspunkt. Ein tilrettelagt for personen med demens, og den andre tilrettelagt for pårørande.

I Klepp kommune er det demenskoordinator og Hukommelsesteamet som er arrangør.

Det er bare å melde si interesse!

Brosjyre Brukarskule

Brosjyre Pårørandeskule

 

Tilbod

Aktivitetssenter, dagtid på kvardagar.

Kontaktinformasjon

Sentralbord i Klepp kommune: telefon 51 42 98 00

Tenestekontoret: telefon 51 78 44 30

Alle søknader om tenester frå kommunen kan søkast elektronisk. Treng du hjelp med utfylling av søknad kan du ta kontakt med Klepp bibliotek.

Søknadsskjema

Demenskoordinator:

e-post: demenskoordinator@klepp.kommune.no

(meldingar på e-post må ikkje innehalda helseopplysningar eller sensitiv informasjon).

Telefon: 51 78 44 85

Demenslinje Nasjonalforeningen:  e-post: demenslinjen@nasjonalforeningen.no

(meldingar på e-post må ikkje innehalda helseopplysningar eller sensitiv informasjon).

Telefon: 23 12 00 40

Vil du vita meir?

Sjå følgande lenker:

Jæren Demensforening - informasjon

Nasjonalforeningen for folkehelsen - informasjon om likeperson

Aldring og helse

Pårørendesenteret

Helsedirektoratet - retningslinjer 

Fylkesmannen: Trenger du verge?