Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Bustønad

Kva er bustøtte?

Bustøtte er ei behovsprøvd statleg støtteordning for deg som har låg inntekt og høge bukostnader.

Husbanken og kommunen samarbeider om bustøtteordninga. Husbanken fatter vedtaka, men det er kommunen som behandler søknadene og har all kontakt med deg som søker. 

Regelverk for bustøtte

Kven kan få bustøtte?

På nettsidene til Husbanken kan du sjå kven som kan få bustøtte, kva slag krav som gjeld for bustaden og kva slag grenser for inntekt som gjeld. 

Sjekk om du kan få bustøtte.

Grenser for inntekt

Det er sett øvre grenser for kor høgt inntektsgrunnlag du kan ha for å kunne få bustøtte.

Korleis søker ein bustøtte?

Du kan søke bustøtte elektronisk eller på papir. Søknadsfristen for bustøtte er den 25. kvar månad. Du får svar innan den 20. neste månad. 

Søk bustøtte

Ønsker du å søke bustøtte på papirskjema og/eller ønsker å snakke med nokon i din kommune, ta kontakt med:
bustadkontoret i 1. etg, Olav Hålandsveg 8 eller ring tlf. 51 42 99 24.

Papirsøknader skal du sende til Klepp kommune, Postboks 25, 4358 Kleppe. Merk konvolutt med: Sirkelen 1.etg Bustønad.

Husbanken sender svar digitalt.

 

Du må melde frå om endringar

Meld frå om endringar

Klage på vedtak om bustøtte

Klage på vedtak om bustøtte

Regelverk

Lov om støtte

Forskrift om bustøtte

Kleppetunet

Besøksadresse:

Olav Hålandsveg 2
4352 Kleppe

Telefon: 51429800

Kleppetunet

Besøksadresse:

Olav Hålandsveg 2
4352 Kleppe

Telefon: 51429800