Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook

  • Language

Bustønad frå Husbanken

Kva er bustøtte?

Bustøtte er ei behovsprøvd statleg støtteordning for deg som har låg inntekt og høge bukostnader.

Husbanken og kommunen samarbeider om bustøtteordninga. Husbanken fatter vedtaka, men det er kommunen som handsamar søknadene og har all kontakt med deg som søkar. 

Les om nytt regelverk frå 2017 her: www.husbanken.no 

Kven kan få bustøtte?

På nettsidene til Husbanken kan du sjå kven som kan få bustøtte, kva slag krav som gjeld for bustaden og kva slag grenser for inntekt som gjeld. 

Sjekk om du kan få bustøtte

Grenser for inntekt

Det er sett øvre grenser for kor høgt inntektsgrunnlag du kan ha for å kunne få bustøtte. Grensene finn du her.

Korleis søker ein bustøtte?

Du kan søke bustøtte elektronisk eller på papir. Søknadsfristen for bustøtte er den 25. kvar månad. Du får svar innen 20. neste måned. 

Søk bustøtte

Ønsker du å søka Bostøtte på papirskjema og/eller ønske å snakka med nokon i din kommune, ta kontakt med:
Sirkelen 1. etg, Olav Hålandsveg 8 (besøksadresse), Postboks 25, 4358 Kleppe eller ring tlf. 51 42 99 24.

Papirsøknader skal du sende til Klepp kommune, Postboks 25, 4358 Kleppe. Merk konvolutt med: Sirkelen 1.etg Bustønad.

Husbanken sender nå post digitalt

Frå april 2015 sender Husbanken ut post digitalt. Husbanken blir med det ein av dei første offentlege etatane som tar i bruk digital postkasse. I første omgang er det vedtak om bustønad som blir sendt digitalt. Les meir her:

Du må melde frå om endringar

Meld frå om endringar

Klage på vedtak om bustøtte

Klage på vedtak om bustøtte

Regelverk

Lov om støtte

Forskrift om bustøtte

Kleppetunet

Besøksadresse:

Olav Hålandsveg 2
4352 Kleppe

Telefon: 51429800

Kleppetunet

Besøksadresse:

Olav Hålandsveg 2
4352 Kleppe

Telefon: 51429800