Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Ledig stilling - internt

Sjukepleiar 58 % natt i heimesjukepleien
Kontaktperson Ingvil G. Byrkjedal tlf 41080316
23.05.19

Kurator i barnevernet 100 % - vikariat
Kontaktperson  Randi Møller, tlf. 402 49 047
21.05.19

Barne-og ungdomsarbeidar eller omsorgsarbeidar 100 % (Skule 62 % og SFO 38 %) - Kleppe skule - Vikariat fom 01.08.19 tom 31.07.20. Kontakt Sylvia Gjersdal mob 92839767. Publisert 14.05.19.

Barne-og ungdomsarbeidar og omsorgsarbeidar 60 % i skule - Kleppe skule - Vikariat fom 15.08.19 tom 19.06.20. Kontakt Sylvia Gjersdal mob 92839767. Publisert 14.05.19.

Rådgjevar 100 % - Etatskontoret barn og unge - Vikariat fom 01.08.19 tom 31.12.19 . Kontakt Anne-Jorunn Bjørkum Leigvold mob 95461946. Publisert 14.05.19. 

Kvalifikasjonskrav:

*barnehagefagleg kompetanse; barnehagelærer

*god munnleg og skriftleg framstilling i begge målformer 

Arbeidsoppgåver:

*sakshandsaming

*oppfølging av kompetansetiltak, derav vidareutdanning i regi av UDIR

*oppfølging av tiltak

*behandling av søknader om dispensasjon

*oppfølging av barnehagar

*førebuing til leiarmøte og politisk behandling

*andre oppgåver i tenesteområde 

 Vidareutdanning innan fagfeltet vil vera ønskeleg, men ikkje eit krav.

Søknadsfrist: 23.05.2019

Søknad sendes til postmottak@klepp.kommune.no og merk søknad med stillingsnummer 19/915