Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Vassleidningsbrot Orstad/Øksnevad

Det ser no ut til at folk byrjar å få vatnet tilbake. Folk må gjera rekning med at vatnet i byrjinga kan vera skittent, kanskje i opptil 3-4 timar.

(▲ Oppdatert)

Dette er ein ganske stor lekkasje. Folk i området har mista vatnet. Det blir arbeidd med å reparere brotet. Vi håpar folk får vatnet tilbake innan kort tid, men i verste fall kan dette ta timar. Vi oppdaterer når vi veit meir. Følg også med på Klepp kommune sin Facebookside.