Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Tilgjengelighetsprisen 2018

Har du forslag til kven som bør motta Tilgjengelighetsprisen 2018? Denne prisen blir delt ut til personar, organisasjonar eller bedrifter som har gjort ein særskilt verdifull innsats for å skapa eit universelt utforma Rogaland.

Prisen består av eit diplom og eit pengebeløp på kr. 50.000

Forslag til kandidatar skal sendast inn skriftleg, med ei kort grunngjeving. 

Kriterier 

Frist for å senda inn forslag til kandidatar er 15. september 2018.

Send forslaget til:
Rogaland fylkeskommune,
Postboks 130,
4001 Stavanger.

eller på e-post til paal.kloster@rogfk.no