Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Klepp har sterkare vekst enn forventa

Telemarksforskning: Klepp kan forventa fortsatt folkevekst, og scorer høgt på næringsattraktivitet.

Telemarksforskning kjem i desse dagar ut med ein regional analyse for Klepp. Dei konkluderar med at Klepp dei siste åra har hatt større næringsattraktivitet enn forventa, men lågare folkevekst. Men folketalet aukar likevel. Alderssammensetninga i kommunen viser at det vil bli fødde mange nye Kleppsbuar i åra som kjem.

Her er rapporten:
Regional analyse Klepp 2017