Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Har du trafikkfarleg vegetasjon på din eigedom?

Nå starter skulane opp igjen etter sommarferien. Då må vi sikra at borna får ein trygg skuleveg!

 

Gjerde, hekkar, buskar og anna på din eigedom kan gje dårlege siktforhold og skjula born og andre trafikantar for køyretøy og syklistar.

Hekkar, buskar og trær på din eigedom må ikkje veksa ut over fortau og veg.

I siktsonar ved vegkryss og utkøyrsler langs din eigedom må ikkje trær, buskar og gjerder vera høgare enn 50 cm.

Sjå meir om klipping av vegetasjon langs vegar her