Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

5 årsundersøkinga

5 åringar vil ikkje lenger bli innkalt til undersøking med helsesøster og lege på helsestasjonen det året dei fyller 5 år.

Årsaka er nye retningsliner for skulehelsetjenesta frå Helsedirektoratet, som gjeld frå skuleåret 2017/18. http://www.helsedirektoratet.no

Barna vil bli kalla inn til ei skulestartundersøking saman med foreldra etter at dei har begynt i 1. trinn. 

Informasjonsskriv