Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Styrka jordmorteneste i Klepp

Helsestasjonen kan nå tilby svangerskapsomsorg for alle som ønsker det.

Helsestasjonstenester har dei siste åra vore eit statleg satsingsområde.

Jordmortenesta i Klepp har på to år gått frå langt under til over gjennomsnittet når det gjeld årsverk.

Her kan du lesa meir om jordmortenesta i Klepp.