Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Søppeltømming

Renovasjonsfirma RenoNorden har gått konkurs. Søppeltømminga går som normalt fram til 28. sept.

Klepp kommune har nå oppretta kontakt med bustyret som handterar konkursen til Reno Norden. Bustyret har garantert drift til 28/9 og renovasjonen går fram til det som normalt.  Klepp og Hå kommune jobbar saman for å sjå på muligheitene for for den vidare søppelhandteringa i kommunane, både på kort og lenger sikt.

Det er laga ein kriseplan med utsetting av containarar dersom det blir nødvendig. Dette vil i så fall bli varsla i god tid.