Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Søknadfristar for kommunale tilskot

1. mars og 1. april er viktige fristar for mange søknadar om kommunalt tilskot.

Tilskot av helse- og velferdsmidler:

Søknadsfristen er 1. april for søknad om tilskot til ideelle og humanitære organisasjonar, brukarorganisasjonar og sjølvhjelpsgrupper innan helse- og velferdsområde. Dette er eit supplement til kommunale tenester.
Retningslinjer lag og frivillige organisasjoner.pdf  innan helse og velferdsområdet.
Søknadsskjema tilskot til frivillige org. innan helse og velferdsområdet.xps


Tilskot av kulturmidler:
+ søknad om treningstid i Klepphallen og utstyr til leikeplassar

Tilskotet gjeld for frivillege lag og foreiningar som driv med idrett, musikk eller anna kulturretta lagsverksemd.
Skjema og retningslinjer ligg her.