Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Plan for fysisk aktivitet

Onsdag 13. desember klokka 14.00-16.00 er ordføraren tilstades på Jærhagen for å ta i mot høyringsinnspel til kommunedelplan for fysisk aktivitet 2018-2029.

.

Formannskapet vedtok i møte 16/10 å leggja ut kommunedelplan for fysisk aktivitet 2018-2029 på høyring.

Me oppmodar lag og organisasjonar, offentlege aktørar og enkeltpersonar til å lesa planforslaget og komma med høyringsinnspel.

13. desember klokka 14.00-16.00 er ordføraren tilstades på Jærhagen for å ta i mot høyringsinnspel til planen.


Høyringsinnspel kan sendast på e-post til Klepp kommune postmottak@klepp.kommune.no eller til Klepp kommune, postboks 25, 4358 Kleppe.

Alle mottekne høyringsinnspel vil bli gjort kjend for dei folkevalde i Klepp kommune.

Planforslaget finn du ved å klikke på lenka under

Planforlag fysisk aktivitet

Høyringsfristen er 15. desember 2017.