Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Utgraving av vrakrestane på Orrestranda

I samarbeid med Stavanger Maritime museum, og andre, skal Klepp kommune no ta opp vraket.

Våren 2016 ble det oppdaget restene av et gammelt vrak på Orresanden i Klepp. I samarbeid med Klepp kommune gjennomførte MUST Stavanger maritime museum en prøvegraving og foretatt analyser av treverket.

Vraket består av en 10x4 meter stort flak, en del av skutesiden, som har blitt begravd dyp i sanden etter en storm. Det er kjent flere forlis i på Orresanden og flaket vi nå skal utgrave stammer fra et av de uheldige skipene som endte sin siste seilas med å gå på land og bli knust av havet i det farlige farvannet langs Jæren.

Prøvegravingen viste at brukt av eik i spantene og nord-amerikansk furu i garneringsplankene. Analyse av årringene fra materialet ga ingen sikker datering, slik at en generell datering til 1800-tallet ut fra byggeteknikk er det nærmeste vi har kommer så langt. Lokalt på Klepp er det mange som tror flaket stammer fra «Chieftain» som forliste på Orresanden i 1881.

Link til interaktiv 3d-modell av flaket som ble laget etter prøvegravingen: https://skfb.ly/S6ID

Klepp kommune vedtok seinere å ta opp vraket med tanke på konservering og på bakgrunn av det har det blitt søkt Riksantikvaren om tillatelse til å ta opp vraket.

Riksantikvaren har nå gitt tillatelse til dette og Klepp kommune, i samarbeid med Stavanger maritime museum og andre vil nå ta opp vraket.

Datoen for dette er satt til 20. juni 2017. Arbeidet vil starte opp tirsdag 20. juni kl 9.00. Vi regner med at gravearbeidet vil foregå fram til ca kl 12.00 Da er det fjære sjø og da er det gunstigst å løfte opp vraket. Tidspunktet er imidlertid usikkert og selve opptaket kan komme til å skje både tidligere og seinere enn kl 12.00. Datoen kan bli utsatt dersom vær og bølgeforhold blir for krevende.

Selve arbeidsområdet for opptaket vil være sperret av, men publikum og presse er velkomne til å beskue arbeidet og opptaket like utenfor dette området.

Vi ber om at interesserte for anledningen parkerer ved Friluftshuset på Orre. Friluftshuset holder for øvrig åpent fra kl 11.00. Her selges det mat, kaffe og mineralvann. Det er en knapp kilometer å gå fra friluftshuset til funnstedet sør på Orresanden.

Ved funnstedet vil det bli satt opp grill og det vil bli servert grillmat til interesserte så langt det rekker.

Nærmere informasjon om utgraving/ opptak:

Stavanger maritime museum ved Arild Skjæveland Vivås, 99709754