Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Nasjonal tilskotsordning mot barnefattigdom. Søknadsfrist 08.12.2017

Målet er å motverka eller dempa konsekvensar av barnefattigdom blant barn og ungdom. Gå inn i teksten for meir informasjon om ordninga og søknadsskjema.

Ordninga skal bidra til at fleire får mulighet å delta på sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktivitetar, uavhengig av foreldra si inntekt og sosial funksjon.

Meir informasjon om ordninga og søknadsskjema