Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Lagring langs vegar

Statens vegvesen startar 1. juni 2017 eit systematisk arbeid med å fjerne trafikkfarleg utstyr som er plassert innanfor sikringssona til offentleg veg. Oppfordrar grunneigarar langs offentleg veg å flytte rundballar og anna utstyr som er plassert innanfor sikringssona før 1.juni.

Skriv frå Statens vegvesen