Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Invitasjon til innspelsmøte om nytt "kommunehus"

Lag, organisasjonar og interesserte enkeltpersonar er velkomne onsdag 15. mars kl 18.00 i Klepp rådhus.

Klepp kommune inviterer til informasjonsmøte om nytt "kommunehus". Innspel vil bli formidla vidare til kommunestyret.

Rådhus og kulturhus? Kva treng vi? Kva treng foreiningslivet og andre? Kvorleis kan vi få til eit flerbruksbygg som fungerer til fleksible, varierte føremål og som blir eit framtidsretta bygg som alle i Klepp kan få glede av og kan vera stolte av?

Invitasjon

Påmelding innan 13.03.16 til ulf.ludvigsen@klepp.kommune.no