Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Prøveutgraving av skipsvraket på Orre

Undersøkjinga av vraket fortsetter med ei større prøveutgraving.

Mange har fått med seg at det er funnet det vi tror er rester fra et gammelt seilskip på Orrestranden.
Klepp kommune samarbeider med blant annet Stavanger Maritime Museum om å finne ut mer om dette.
For å finne ut mer om vraket - tretype, tilstand osv - og for å kartlegge form og størrelse, har kommunen bestemt at det skal foretas en prøveutgraving av vraket. Det er gitt tillatelse fra Riksantikvaren og Fylkesmannen til dette.
Prøveutgravingen er planlagt gjennomført: Tirsdag 21. juni fra kl 12.00 av.
Det vil bli satt opp sperrebånd rundt funnstedet og vi anmoder interesserte om å respektere dette og stå på utsiden av arbeidsområdet.  Når vraket kommer fram i dagen vil det bli målt opp, fotografert, og det vil bli tatt prøver av treverket. Deretter vil det bli gravd over igjen. Alt dette på samme dag.
Hva som vil skje med vraket senere, avhenger blant annet av:
  1. - vrakets størrelse, form og tilstand
  2. - kostnader ved konservering
  3. - politiske prioriteringer
Punkt 2 og 3 vil tidligst kunne besvares i 2017.