Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Veiviser - Bolig for Velferd

I dag blei nettportalen "Veiviser Bolig for Velferd" lansert.

Veiviseren.no  er ein digital verktøykasse for det bustadsosiale området.

Det er Arbeids- og velferdsdirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Helsedirektoratet, Husbanken og Kriminalomsorgsdirektoratet som lanserer denne nye felles nettløysinga for alle kommunane i  landet tirsdag 1. november.

Meir info