Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Temamøte om nettmobbing

3 mars kl 17.00-19.00 - For kommunestyret og medlemmar av foreldreutval/driftsstyre på skular og barnehagar.

Hovedutval for skule og barnehage inviterer kommunestyret og medlemmar av foreldreutval og driftsstyre på skular og barnehagar til temamøte om nettmobbing.

Mobbing har tatt nye vegar via nett og mobil. Korleis artar digital mobbing seg, og kva kan foreldra gjera for å hindra at barn blir mobba eller mobbar?    

Stikkord for temamøtet er :

  • Sosial kompetanse
  • Sjølvbilde
  • Kroppsfokus
  • Digital profil