Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Stiftelsen Lyefjell Gåvefond

Nå kan psykisk utviklingshemma i Klepp og Time søka om støtte frå stiftelsen Lyefjell Gåvefond. Søknadsfristen er 30. april 2016.

Enkelt personar eller grupper av personar med psykisk utviklingshemning i Klepp og Time kommune kan søka om støtte frå stiftelsen Lyefjell Gåvefond.

Midla skal brukast til enkelttiltak som aukar livskvaliteten til målgruppa. 
Institusjonar, einskildpersonar, grupper eller lag kan søkja om tildeling.

Statuttar for Lyefjell gåvefond

Søknad om støtte for 2016 kan sendast til:

Time kommune
postboks 38
4349 Bryne

eller

postmottak@time.kommune.no.