Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Ny sjølbetjeningsløysing for situasjonskart

Bestilling av situasjonskart i samband med byggesøknad

Dei som treng situasjonskart (tidligare kalt byggemeldingskart) i samband med byggesøknader, kan nå bestilla dei sjøl for den eigedomen dei ønskjer. Tenesta er gratis.

Ved bestilling vil nødvendige kart, bestemmelsar og informasjonsskriv automatisk bli sendt til søkjaren på epost, men det er framleis viktig at bestillaren sjøl sjekker om ekstra informasjon er nødvendig.

Meir informasjon og lenke til sjølbetjeningsløysinga finn her.