Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Nasjonal tilskotsordning mot barnefattigdom

Søknadsfrist for tilskuddsåret 2017 er fredag 2. desember 2016.

Tilskotsordninga skal vera eit verkemiddel for at fleire barn og ungdom skal få muligheit til å delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktivitetar, uavhengig av foreldra si inntekt og sosiale situasjon. 

Meir informasjon frå Bufdir finne de her