Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Kulturpris, stipend og – tilskot nyanlegg

Kommunale tilskot med søknadsfrist 1. oktober.

1. oktober er frist for å søkje desse tilskotsordningane, samt sende inn forslag til kulturpriskanditatar: 

- Nyanlegg idrett og lagsarbeid
- Inventar og utstyr
- Spelemiddelsøknad (siste frist 15. okt.)
- Idrettsstipend
- Kulturstipend
- Tilskot til eliteidrett
- Forslag til kulturpris 2017

Retningslinjer og søknadsskjema for nyanlegg og inventar/utstyr finn du her

Evt. spørsmål kan rettast til kulturavdelinga på tlf. 51429860.
Søknad sendes enten via elektonisk søknadsskjema, eller til postmottak@klepp.kommune.no