Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Tilskot, o.a. med søknadsfrist 1. mars og 1.april

Hugs å sende inn søknad om driftstilskot for lag og organisasjonar og søknad om treningstid i Klepphallen innen 1. mars og 1. april.

1. mars:

- Driftstilskot lagsarbeid

- Tilskot vedlikehald idrettsanlegg

- Tilskot verneverdige bygg

- Pris for god byggeskikk

- Støtte ferietur, funksjonshemma


1. april:

- Utstyr og materialer til leikeområde


Heile året:

- Starttilskot

- Støtte til andre kulturføremål

- Ledsagerbevis/følgjekort – funksjonshemma

Fast treningstid i Klepphallen for sesongen 2016/2017:

Frist 1. april.

Nærare informasjon og søknadsskjemaer: www.klepp.kommune.no/kultur-og-fritid/kommunale-tilskot-til-kultur/