Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Orstad helsestasjon har flytta

Frå 1. januar 2017 vil tenestetilbodet ved Orstad helsestasjon bli flytta til Klepp helsestasjon, Kleppetunet 2. etg.

På Kleppetunet finn ein allereie fleire instansar som gir tenester til barn, ungdom og deira foreldre. Med dette vil tilbodet til barn og unge, og til dei som treng noko ekstra, bli samla på ein stad. 

Dei som føder barn vil framleis få tilbod om heimebesøk, uansett kvar i kommunen dei bur. 

Når det gjeld reisevaksinering, så vil det fortsette i dei same bygg hos Orstad legesenter.