Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Bli oljefri

Nå har alle rett til å få pengar tilbake for ei rekke energitiltak i heimen. Møt opp på Sandnes kulturhus 9. nov kl 18.30 og få meir informasjon.

Tema på Sandnes kulturhus, onsdag 9. nov kl 18.30:
Hvordan erstatte fossil oljefyring, sanere oljetanken eller gjøre energismarte valg i boligen?
Gratis inngang.
Program

________________________________________________________________________

Krav om sanering av oljetankar innan 2020

Enovatilskotet dekker delar av kostnadane dine for tiltak som reduserer energibruk og aukar bukomforten.

Alt du treng å gjera er å:

  • gjennomføra energi-tiltaket
  • ta vare på kvitteringane 
  • registrera tiltaket hos oss 

Meir informasjon om hva det blir gitt tilskot til, kor mykje du kan få tilbake og korleis du enkelt registrerar deg, finn du på www.enova.no/enovatilskuddet.

Du kan også kontakte Enova Svarer på 800 49 003

Enova flyer

Brosjyre