Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Tilskot med frist 1. mars

Desse kommunale tilskota har søknadsfrist 1.mars.

• Driftstilskot lagsarbeid
• Tilskot vedlikehald idrettsanlegg
• Tilskot verneverdige bygg 
• Pris for god byggeskikk
• Støtte ferietur, funksjonshemma

Andre nære fristar
1. april:
• Utstyr og materialer til leikeområde
• Fast treningstid i Klepphallen for sesongen 2015/2016

Heile året:
• Starttilskot 
• Støtte til andre kulturføremål
• Ledsagerbevis/følgjekort – funksjonshemma

Ta kontakt på 51429860 for evt. spørsmål