Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Tilsett i kommunen i 45 år!

Per Rasmus Oftedal, lærar i Klepp-skulen gjennom 45 år.

Per Rasmus Oftedal, lærar ved Kleppe skule, får gåve for 45 årstenestetid av rådmann Ivar Undheim.
Per Rasmus kunne ikkje vera med på den offesielle tildelinga til 25- og 35 års tenestetid. Så rådmannen fann eit anna høve. 

Det er første gong i Klepp si historie at nokon får gåve for 45 års tenestetid!