Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Taktskifte - Helse og velferd i ei ny tid - Strategiplan 2015-2026

Plan vedteken i kommunestyret 17.11.2014 viser sju satsingsområde for helse- og velferdstenestene i åra framover

Taktskifte