Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Supert undervisningsopplegg for ungdom

Det er dei unge som skal bu i framtidas kommunar. Derfor er det viktig at dei blir involverte i diskusjonane rundt kommunereforma.

Undervisningsopplegget finn de på nettsida til MinNyeKommune
Det set fokus på Mi meining, Kva betyr det for meg? Kva meiner politikarane? Kva er alternativa? og Mi ytring.

Undervisningsopplegget dekker delar av kompetansemåla i læreplanen for norsk og samfunnsfag på ungdomsskulen. Ein kan bruke alt, eller delar av opplegget.