Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Sørhellet barnehage sentral i nye filmar frå UDIR

Utdanningsdirektoratet har laga 14 filmar om viktige tema i barnehagen sin rammeplan. Filmane skal nyttas til kompetanseheving og refleksjonsgrunnlag for tilsette i barnehagane i heile landet. I tillegg er ein del av filmane godt egna på foreldremøte. Alle filmane har spørsmål til grubling og forbetring.

Sørhellet barnehage har fått ein sentral plass i fleire av filmane! Personalet har vore svært positivt innstilt til å delta, og Udir gjer  ros til barnehagen!. Takk og til foreldra i Sørhellet som har godkjent  filming av sitt barn.

Me synest det  er stas og god anerkjenning at Udir bruker Klepp kommune og Sørhellet barnehage for å visa fram det beste!

Filmane kan du se på http://www.udir.no/Barnehage/