Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Ønskjer meir samarbeid mot barnefattigdom

Sjølv om barnefattigdommen i Rogaland er lågast i landet, eller nettopp difor, er det viktig å oppdaga og lytta til dei barna som lever i lokalsamfunnet vårt. Så må det finnast gode, jærske samarbeid på tvers for å løysa det som skapar vanskane.

Les meir