Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Møte om gravferdsordningar

Gravferdsadministrasjonen i Gjesdal. Klepp, Hå og Time inviterer til kontaktmøte med trus- og livssynsorganisasjonar angåande gravferdsordningar.

Møtet blir halde i Gjesdal tysdag 5. mai kl 18.00 – 20.30.

Program:

18.00            Frammøte ved Gjesdal nye gravplass ved Gjesdal kyrkje. Omvising ved gravplassadministrasjonen.

19.15            Møte på rådhuset på Ålgård (Storahuset), kommunestyresalen.

19.20            «Muslimsk gravferdsprakis» v/gravlundsjef i Sandnes Jenny Antonia Madland. Spørsmål.

19.55            Kort pause med forfriskningar.

20.10            Aktuelt frå gravplassadministrasjonen i dei 4 kommunane.

20.30            Slutt.

Dersom du treng transport til møtet, ta kontakt med gravplassadministrasjonen i din kommune eller kyrkjeverje i Time, Olav Vegard Søyland på 909 42 304.

Vel møtt!