Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Kurs i mestring av belastning

Dette er eit kognitivt basert kurs basert på vaksne. Kurset er utarbeida for personar som ønsker å betre evnen til å mestre belastninger i arbeidsliv og privatliv.

Målgruppa er derfor alle som har en form for belastning som medfører at de ønsker/vil ha nytte av å utvikle sin mestringsevne.

Mestringskurs for personer med KOLS høsten 2016