Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

"Krafttak for sang"

Klepp kommune har etter søknad fått status som pilotkommune i prosjektet ”Syngende kommuner” under «Krafttak for sang" 2015.

”Krafttak for sang” er ei samanslutning av ei rekke nasjonale musikkorganisasjonar. Klepp kommune er ein av totalt 14 pilotkommunar i 2015. Dei kommunane som deltar i prosjektsamarbeidet i 2015 er kommunar som vel å ha song som satsingsområde. Alle kommunale etatar og det frivillige musikklivet skal involverast. Målet er å gje alle innbyggarane høve til både å få delta aktivt i song og til å få oppleva song i ulike samanhengar. 

Les meir her: Krafttak for sang