Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Konsultasjonsteamet i Klepp

Konsultasjoneteamet i Klepp er eit tverrfagleg team som gir råd og rettleiing i saker kor det er mistanke om at barn eller vaksne er utsett for eller vitne til vald eller overgrep.

Nye møter første halvår i 2017:

2. februar

9. mars

20. april

11. mai

8. juni

Alle møte er frå kl.12.30-15.30

For å melde opp saker ring 47453956 / 90062792 eller send mail: konsultasjonsteam_for_vold@klepp.kommune.no

Alle saker vert drøfta anonymt.