Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Kommunereformen

8 jærkommunar vil nå samarbeida om å utgreia kommunereformen.

Før sommaren skal dei finna faktagrunnlaget som kvar kommune treng
når kommunestrukturen og alternativ for samanslåing seinare skal vurderast.

Framdriftsplan