Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Frivillighetsprisen 2015

Kjem årets frivillighetsprisvinnar i Rogaland frå Klepp? Send inn ditt forslag til kven du synes fortjener prisen.

I utvelgelsen av beste kandidat vektlegges innsats, engasjement og pågangsmot til beste for den enkelte og samfunnet. Både privatpersonar, lag eller grupper kan nominerast. Kandidatane kan vera alt frå den unge, engasjerte miljøaktivisten til pensjonisten med årelang innsats i det lokale kulturlivet. Fristen for nominering er 1. oktober.

Gå inn på bildet for meir info! 


Frivillighetsprisens formålsparagraf: http://www.frivillighetnorge.no/no/frivillighetsprisen/formalsparagraf/