Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Foreldrekveld - Være sammen

Svanaug Lunde om: Relasjonsbygging mellom vaksne og barn - 25 februar kl. 20.00-22.00 Festsalen, Klepp Rådhus

Tema:Kvifor er relasjonen til barnet ditt så viktig ?

Målgruppe: Foreldre til barnehagebarn og foreldre som har barn i dei minste trinna på barneskulen.

Svanaug Lunde  seier om seg sjølv:  ”Eg trur på kjærleik før oppdraging, eg er opptatt av relasjonar mellom vaksne og barn.

Eg har lang og glederik erfaring frå barnehagelivet. Eg delar gjerne av eigen opplevingar og erfaringar og ønskjer og å bidra med kunnskap om ny forsking på området. ”