Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Flott resultat for Klepp i NHOs NæringsNM

NHOs NæringsNM 2014 er klart - og Rogaland gjør det svært bra - igjen!

Klepp er på fjerdeplass når det gjelder næringsutvikling i landet og på tredjeplass i Rogaland!

For ellevte gang har NHO utarbeidet rapporten NæringsNM. Denne viser hvordan næringslivet gjør det i hvert enkelt fylke, hver region og kommune målt etter fire variabler (nyetableringer, vekst, størrelse, lønnsomhet).
Analysen baserer seg på samtlige regnskapspliktige bedrifters regnskapstall for 2013, tall fra Enhetsregistret og SSB sin registerbaserte statistikk for sysselsetting. Telemarksforsking har gjennomført analysene.

Noen av resultatene:

  • Rogaland er årets vinner blant fylkene i NHOs NæringsNM og har hatt best næringsutvikling de siste ti årene.
  • Sola vinner, Time er nr. 2, Klepp nr. 4, Sandnes nr.5, Eigersund nr.8 og Stavanger nr.9 – av landets 428 kommuner. 6 av landets 10 beste kommuner er Rogalands-kommuner - og 8 av de 20 beste.
  • Stavanger-regionen vinner blant næringsregionene for tiende år på rad, Dalane er nummer 6, Haugesundregionen nr. 18 og Ryfylke nr.22 – av 83 næringsregioner.
  • Ryfylke er best av næringsregionene på indikatoren lønnsomhet, Dalane er nr. 2 og Stavanger-regionen nr.4.
  • Sola er best av landets 428 kommuner de siste 10 årene, etterfulgt av Sandnes og Stavanger. Klepp er nr. 6, Time nr. 7, Hå nr. 8. Rogaland er representert med 9 av de 20 beste kommunene i samme periode.
  • Vestlandet har 4 av de 10 beste næringsregionene.


Et næringsliv som vokser og skaper verdier og sysselsetting er helt avgjørende for et attraktivt og bærekraftig lokalsamfunn. Vi håper derfor at vårt NæringsNM vil skape debatt i kommunene om hva som må til for å etablere et enda bedre næringsklima. Det er viktig at de politiske myndigheter på ulike forvaltningsnivåer skaper et godt næringsklima. Næringsutvikling er av de viktigste drivkreftene for regional utvikling.
Det som gir et godt næringsklima er blant annet bedriftenes tilgang på areal, rask saksbehandlingstid og service og god infrastrukturen. Tidligere målinger viser at holdningene til næringslivet i kommuneledelsen er viktig.

Resultatene av NHOs NæringsNM vedlegges i egen rapport.
Vedlagt finner du videre den nasjonale rangeringen av kommuner og regioner, også i et historisk perspektiv, og en særskilt presentasjon av kommuner og regioner i Rogaland.