Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Fjerning av oljetankar

Les meir om prosjekt for å erstatte oljefyrte anlegg med fornybare oppvarmingsløysingar

 

Klepp kommune samarbeider med Naturvernforbundet og andre kommunar i Rogaland i eit prosjekt som gjer det enklare og tryggare for bustad- og byggeigarar å erstatte oljefyrte anlegg- eller eldstader med fornybare oppvarmingsløysingar.

 

Her finn du brosjyre frå Naturvernforbundet i Rogaland med kortfatta informasjon om prosjektet.

Meir informasjon om prosjektet finn du på oljefri.no.

For søknad om tilskot til miljøtiltak kan du gå inn på tilskudd.enova.no

 

Klepp og Time har allereie motteke 250 registreringsskjema. Hugs å send inn ditt!

Statusrapport om oljefyring i Time, Klepp og Hå.

 

Jærradioen sitt oljefri-innslag

 Oljefri Jærradioen

Oljefri Rogaland Jærradioen del 1

Oljefri Rogaland Jærradioen del 2

 

Har du spørsmål, ta kontakt med Klepp kommune 51429800.