Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Bygg utan å søka

Frå 1. juli blir byggjereglane forenkla.

Frå 1. juli kan du blant anna setja opp ein garasje på inntil 50 m² eller eit tilbygg på 15 m² utan at du treng å be om løyve frå kommunen. 

Forenklinga av reglane gir deg meir frihet til å bygga, men du får også meir ansvar.

Du må sjølv sørga for at det du ønskjer å bygga er i tråd med lovverket.

Les meir om nye byggesaksreglar her