Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
 • Language

Bryne kompetansesenter

Informasjonsmøte: Grunnskule for vaksne skuleåret 2015/2016 på Bryne kompetansesenter onsdag 19 august kl. 08.45

Kven har rett på slik opplæring?

 • dei som treng å fullføra grunnskulen
 • dei som treng trening i grunnleggjande ferdigheiter for å kvalifisera seg for eit yrke
 • dei som ønskjer å repetera fag for å ta til på vidaregåande opplæring
 • innvandrarar som har gjennomført grunnleggjande norskopplæring, men treng trening i grunnleggjande ferdigheiter for yrkeskvalifisering
 • dei som er arbeidsledige eller har jobb gjennom tiltak, og treng å betra grunnleggjande ferdigheiter for å få fast jobb

Kva fag kan du få opplæring i?

 •  norsk
 • engelsk
 • matematikk
 • samfunnsfag
 • naturfag

Opplæringa skal tilpassast den enkelte, og vil i hovudsak gå føre seg på dagtid. Opplæring og undervisningsmateriale er gratis.

Har du spørsmål?

Kontakt med Erik Klepsvik, telefon 51 77 83 14/982 13 705